Kasutajalepingu tingimused

YAGA OÜ 

1. ETTEVÕTTEST

1.1 Yaga.ee on virtuaalne ostu- ja müügiportaal (edaspidi Portaal), mis võimaldab sisseloginud kasutajatel osta ja müüa kaupu ning avada oma e-poodi.

1.2 Portaali haldaja on Yaga OÜ, registrikood äriregistris 14203706, aadress Erika 15-17, Tallinn 10416, tugi@yaga.ee.

1.3 Registreerudes Portaali kasutajaks (edaspidi Kasutaja), kinnitab Kasutaja, et on tutvunud  ja nõustub käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), ning kohustub neid täitma.

2. KASUTAJAKONTO

2.1 Portaali kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreerida ja sisse logida, kasutades selleks Facebooki või Google kasutajakontot.

2.2 Kasutaja hoiab Portaali sisse logimiseks kasutatavad andmed konfidentsiaalsena ja väldib nende sattumist kolmandate isikute kätte.

2.3 Kasutaja vastutab kõikide tegevuste eest, mis toimuvad registreeritud ja sisse logitud kasutajakontolt. Juhul kui esineb kahtlus Kasutaja konto väärkasutuse kohta, tuleb sellekohane teavitus koheselt saata aadressile tugi@yaga.ee. 

2.4 Kasutajakonto kustutamiseks tuleb esitada vastav kirjalik sooviavaldus aadressile tugi@yaga.ee

3. KUIDAS YAGA TÖÖTAB?

3.1 Portaal võimaldab:

3.1.1 Veebipoe avamist Portaalis.

3.1.2 Kaupade ja teenuste müümist Portaalis. 

3.1.3 Teiste kasutajate toodete sirvimist, lemmikuks salvestamist ja ostmist. 

3.1.4 Teiste portaali kasutajatega suhtlemist läbi privaatsõnumite.

3.1.5 Kaupade ja teenuste müügikuulutuste jagamist läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite.

3.2 Yaga OÜ osutab Kasutajate poolt sõlmitavate müügilepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust, mille käigus Ostja kannab ostu sooritamisel raha kas pangalingi kaudu või krediitkaarti kasutades Yaga OÜ kontole. 

3.3 Portaalis on võimalik ostu- ja müügitehinguid sooritada ainult eurodes.

3.4 Ostu-Müügiprotsessi kirjeldus:

3.4.1 Ostja leiab huvipakkuva toote või teenuse ning tasub ostu eest pangalingi, krediitkaarti või Yaga kontoga makstes;

3.4.2  Raha laekub Yaga OÜ kontole kui makse on sooritatud pangalingi või krediitkaardiga. 

3.4.3 Kaup liigub Müüjalt Ostjale Smartposti, Omniva või DPD pakiautomaadi abiga või muul Ostja ja Müüja vahel kokkulepitud viisil;

3.4.4 Müüja kinnitab kauba saatmise või Ostjale üleandmise Portaali kaudu; Kui kauba saatmine toimub kasutades pakiautomaatide teenust, toimub kauba saatmise kinnitamine automaatselt.

3.4.5 Ostja kinnitab kauba kättesaamise Portaali kaudu; Ostja kinnitab, et on kaubaga rahul ja nõustub raha ülekandmisega Müüja Yaga kontole.

3.4.6 Yaga OÜ kannab raha Müüja Yaga kontole, müügitehing loetakse lõpetatuks.

3.4.7 Müüja Yaga kontolt raha väljamaksmiseks pangakontole tuleb Müüjal vajutada "Maksa pangakontole" nuppu. Väljamakse algatamise järgselt kannab Yaga OÜ kasutaja Yaga kontol oleva summa kasutaja pangakontole 1-2 tööpäeva jooksul tingimusel, et kasutaja on väljamakse tegemiseks esitanud korrektsed pangakonto andmed.

4. TEENUSTASUD

4.1 Portaali kasutamisel rakendub platvormitasu, mida arvutatakse astmeliselt müügil oleva toote hinna järgi:

4.1.1 Tootele hinnaga kuni 100€ rakendub 9% platvormitasu;

4.1.2 Kui toode maksab rohkem kui 100€, siis esimese 100€ teenustasu on  9%, kuid 100€ ületavale summale rakendub 5% platvormitasu;

4.1.3 Kui toode maksab rohkem kui 500€, siis esimese 100€ teenustasu on 9%, toote hinnavahemikule 100,01€- 500€ rakendub 5% platvormitasu ja 500€ ületavale summale rakendub 3% platvormitasu.

4.1.4 Platvormitasu  rakendub edukale müügitehingule ning tasu arvestatakse toote hinnalt. 

4.1.5 Poe avamisel ja kuulutuste lisamisel platvormitasu ei rakendu.

4.1.6 Kauba saatmise transpordikulult platvormitasu ei arvestata.

4.1.7 Platvormitasu ei rakendu heategevusliku kategooria toodetele.

4.1.8 Juhul kui Müüja katkestab müügitehingu peale makse toimumist, on Yagal õigus platvormitasu müüja kontolt kinni pidada.

4.1.8.1 Müügitellimuse katkestamise korral ei pea Yaga Müüja kontolt platvormitasu kinni juhul kui Müüja katkestab müügitehingu peale makse toimumist seetõttu, et Ostja soovib kooskõlas punktiga 8.11 kaupa tagastada.

4.2 Kasutades Yagas pakiautomaatide teenust kehtivad paki saatmisel Smartposti, Omniva ja DPD soodsamad erihinnad, mis võivad teenusepakkujate kodulehtedel esitatust erineda. 

4.3 Müüja määrab iga toote transpordi hinnalisa vastava toote müüki lisamisel. Müüja võib pakkuda toodete tasuta transporti juhul kui transpordikulu on arvestatud toote hinna sisse.

5. TEHINGU TURVALISUS

5.1 Portaali Kasutajate huvide kaitsmiseks peab kogu müügiprotsess toimuma Portaali keskkonnas, muuhulgas tuleb Ostjal kasutada ainult Tingimustes sätestatud  maksemeetodeid ning transpordiviise. Ostjal on võimalik kauba eest tasuda pangalingi, krediitkaarti või oma Yaga kontol oleva rahaga.

5.2 Portaal kaitseb nii Ostjat kui ka Müüjat võimaliku pettuse eest järgnevalt: 

5.2.1 Peale ostu sooritamist deponeeritakse kauba eest makstud summa Yaga OÜ kontol seni, kuni Müüja on kinnitanud kauba saatmise/ üleandmise vajutades „Kaup väljastatud“ nuppu vastava tellimuse vaates.

5.2.2 Peale kauba saatmist või üleandmist jääb Yaga OÜ ootama Ostja kinnitust kauba kättesaamise kohta. 

5.2.3 Kui Ostja on kinnitanud kauba kättesaamise vajutades „Kaup käes“ nuppu vastava tellimuse vaates, kannab Yaga OÜ kauba või teenuse eest makstud summa Müüja Yaga kontole.

5.3 Selleks, et vältida Ostja ja Müüja vahelisi erimeelsusi, õhutame Müüjat ja Ostjat omavahel Portaali siseste sõnumite abil suhtlema ning juba enne ostu sooritamist kauba või teenuse kohta täpsustavaid küsimusi küsima ning neile vastama. 

6. KAUBA VÄLJASTAMISE, KÄTTESAAMISE JA RAHA LIIKUMISE TÄHTAJAD

6.1 Müüjal on alates ostutellimuse saamisest kauba väljastamiseks aega kuni 7 päeva kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti. Kauba väljastamise kinnitamiseks tuleb kauba Müüjal vajutada „Kaup väljastatud“ nuppu vastava tellimuse vaates. 

6.2 Ostjal on alates kauba kättesaamisest aega 48 tundi kauba kättesaamise kinnitamiseks Portaalis. Kauba kättesaamise kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada Portaalis „Kaup käes“ nuppu vastava tellimuse vaates.

6.3 "Kaup käes" kinnituse järgselt vabastab Yaga OÜ Ostja poolt Yaga OÜ deposiiti tehtud makse ning kannab selle summa koheselt Müüja Yaga kontole. 

6.4 Müüja Yaga kontolt raha väljamaksmiseks pangakontole tuleb Müüjal vajutada "Maksa pangakontole" nuppu. Väljamakse algatamise järgselt kannab Yaga OÜ kasutaja Yaga kontol oleva summa kasutaja pangakontole 1-2 tööpäeva jooksul tingimusel, et kasutaja on väljamakse tegemiseks esitanud korrektsed pangakonto andmed.

6.5 Kui Müüja pole kaupa teele pannud 1 kuu jooksul, vajutades selle indikeerimiseks Yagas "Kaup väljastatud" nuppu või kui tellimus on "Kaup väljastatud" staatuses olnud üle 1 kuu, siis on Yagal õigus tellimus vastavalt kas katkestada või kinnitada.

7. VASTUTUSEST LOOBUMINE

7.1 Yaga OÜ ei ole Portaalis müüdavate kaupade ega teenuste omanik ega osale müügi-, ostu- ega muudes tehingutes, mis leiavad aset portaali Kasutajate vahel.

7.2 Müügilepinguid sõlmivad Portaali Kasutajad omavahel ilma Yaga OÜ esinduse ja vahenduseta. Kasutajad vastutavad täies ulatuses omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest. 

7.3 Müüdava kauba või teenuse kohta tuleb kaebused, küsimused ja nõuded esitada otse Müüjale, kasutades selleks Portaali siseseid sõnumeid. Yaga OÜ ei vastuta müügitehingu osapoolte vahel tekkinud erimeelsuste lahendamise eest.

7.4 Yaga OÜ ei eelda ega taga müüdavate kaupade ega teenuste garantii olemasolu ega vaata üle ega kontrolli müüdavate kaupade ega teenuste kvaliteeti ega vastavust Kasutaja poolt sisestatud kirjeldusele.

7.5 Yaga OÜ ei vastuta Kasutaja poolt portaalis avaldatava informatsiooni tõesuse ja seaduslikkuse ega Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

8. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1 Kasutaja kinnitab, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Portaalis võimaldatud tehinguid.

8.2 Kasutaja kohustub Portaali kasutamisel esitama täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid müüdavate kaupade või teenuste kvaliteedi ja seisundi ning muude detailide osas, mis võivad mõjutada Ostja otsust kauba või teenuse ostmise kohta.

8.3 Kasutaja kohustub Portaali kasutamiseks sh müügitehingute sõlmimiseks sisestama Portaali oma kehtiva e-maili aadressi ning olema e-maili teel kättesaadav.  

8.4 Kasutaja kohustub Portaali kaudu läbi viima üksnes seaduslikke ostu- ja müügitehinguid.

8.5 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevusega ei rikuta kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi.

8.6 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega. 

8.7 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus platvormil on seaduslik ja vastavuses heade tavadega. Keelatud toimingud hõlmavad järgmist:
8.7.1 Kiusamine või ahistamine
8.7.2 Seksuaalselt vulgaarse materjali propageerimine
8.7.3 Vägivald või diskrimineerimine rassi, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse, vanuse või millegi muu alusel
8.7.4 Isikuandmete avaldamine või muude eraelu puutumatusega seotud õiguste rikkumine
8.7.5 Ebaseadusliku, vale või ebatäpse teabe jagamine või propageerimine
8.7.6 Ebaviisakas või survestav vestlus
8.7.7 Platvormi pahatahtlik kasutamine

8.8 Kasutaja kohustub tagama, et tema poodi üles laetud tooted on vastavuses seaduste ja hea tavaga. Keelatud toodete hulka kuuluvad:

8.8.1 Ravimid, meditsiiniseadmed ja tervishoiutooted

8.8.2 Mootorsõidukid

8.8.3 Võltsitud brändikaup (replicad)

8.8.4 Dropshipping

8.8.5 Toit ja jook, sh. alkohol

8.8.6 Tubakas

8.8.7 Häirivad või ebasobivad tooted

8.8.8 Relvad ja militaaresemed

8.8.9 Sekslelud ning teised ainult täiskasvanutele mõeldud erootikakaubad

8.8.10 Reklaamid

8.8.11 Vautšerid, kinkekaardid, digitaalsed ja mittemateriaalsed kaubad

8.8.12 Narkootikumid ja nende tarvikud

8.9 Kasutaja kohustub tagama, et kauba kirjeldus ja kasutaja poodi üles laaditud pildid kirjeldavad toodet detailselt ning tõetruult. Kuulutused ei tohi sisaldada teavet, mis ei ole seotud müüdava tootega, sealhulgas reklaami, spämm hashtag’e, spämm brände, vestluse/tehingu suunamist Yagast välja jmt.

8.9 Kasutaja kohustub müüja rollis tagama, et Ostjatele kättesaadavaks tehtud tarnevõimaluse suurus on vastav tootele (v.a saatmine ühe pakina) ja saadetav toode pakitakse turvaliselt. Kauba transpordi käigus viga saamise eest vastutab Müüja.

8.10 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik, et kõikide teenuste osutamise  tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kasutajal.

8.11 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et Kasutaja infotehnoloogiaseadmete sattumisel kolmandate isikute valdusesse selliselt, et Kasutaja on Portaali sisse logitud, on kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.  

8.12 Kasutajad vastutavad omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest. Müüdava kauba või teenusega seotud kaebused ja küsimused tuleb esitada otse Müüjale, kasutades selleks Portaalisisest sõnumite saatmise süsteemi. 

8.13 Müügilepingu sõlmimisel kohustub Müüja kauba tagasi võtma, kui temalt ostu sooritanud Kasutaja (Ostja) soovib 48 tunni jooksul jooksul kauba kättesaamisest kaupa tagastada seetõttu, et kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest või toote fotost (vt 10.2). 

9. YAGA OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1 Yaga OÜ on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Portaali kasutamisõigust, sh muutma Portaalil Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või peatama müügi või sulgema Kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kasutajaks registreeruda juhul, kui Kasutaja:

9.1.1 rikub käesolevaid Tingimusi;

9.1.2 on esitanud Portaali sisse logimisel või Portaali kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

9.1.3 teadlikult ja tahtlikult levitab Yaga OÜ lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi Kasutajaid või käitub ebaväärikalt;

9.1.4 Kasutaja poolt sisestatud ostu- või müügi pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

9.1.5 Kasutaja tegevuse kohta on laekunud vähemalt kolm kaebust teistelt Kasutajatelt.

9.2 Yaga OÜ on igal ajal õigustatud jälgima Portaalis toimuvat tegevust, sh jälgima Portaali kasutajate poolt tehtavaid ostu- ja müügipakkumisi.

9.3 Yaga.ee lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Yaga OÜ-le. Leheküljele autoriõigusega kaitstud tootefotosid/ müügikuulutusi üles laadides annab Kasutaja Yaga OÜ-le üle tootefotode/ müügikuulutuste osas kehtivad autori varalised õigused. Yaga OÜ-le kuulub ainuõigus Kasutaja poolt edastatud tootefotosid/ müügikuulutusi igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele. 

10. KAUBA TAGASTAMINE JA PRETENSIOONID

10.1 Juhul kui Kasutajal on kaebus seoses Yaga OÜ teenusega, palume meiega kontakteeruda aadressil tugi@yaga.ee ning esitada oma nimi, kontaktandmed ning kirjeldada lühidalt kaebuse sisu. Yaga OÜ vastab kaebusele esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

10.2 Juhul kui kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest  või toote fotost ning Ostja soovib seetõttu kaupa Müüjale tagastada, tuleb toimida järgmiselt:

10.2.1 Ostjal tuleb saata Müüjale sõnum Portaali kaudu kauba tagastamise sooviga 48 tunni jooksul kauba kättesaamisest ning leppida kokku kauba tagastamise koht ja viis. Tagastusõigust ei ole, kui see on võlaõigusseaduse alusel vastavat liiki kauba või teenuse puhul välistatud. 

10.2.2 Tagastusõigus kaob kui Ostja on kauba kätte saanud ja Portaalis kinnitanud kaubaga rahulolemist või kui kauba kättesaamisest on möödunud rohkem kui 48 tundi. 

10.2.3 Ostja kohustub kauba tagastama samas seisukorras. 

10.2.4 Kauba tagasi Müüjani toimetamiseni ootab raha Yaga OÜ kontol. Kauba tagasisaatmise kulud tasub Ostja, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Ostja lepivad kokku teisiti. 

10.2.5 Kauba tagasivõtmise kinnitamiseks tuleb Müüjal pärast Ostjalt kauba kättesaamist vajutada Portaalis konkreetse müügitellimuse juures „Katkesta“ nuppu. Sellisel juhul kannab Yaga OÜ Ostjale raha tagasi.  

10.3 Juhul kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud kauba tagastamises, kohustub Ostja kauba tagasi saatma 72 tunni jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

10.4 Juhul kui Ostja ja Müüja vahel ilmnevad lahendamatud erimeelsused võib Yaga OÜ abistada erimeelsuste lahendamisel järgnevalt:

10.4.1 Ostja ja Müüja vaheliste erimeelsuste lahendamiseks on võimalik Yaga OÜ poole pöörduda 21 päeva möödumisel ostutellimuse esitamisest aadressil tugi@yaga.ee.  

10.4.2 Müüja ja Ostja vahelise erimeelsuse lahendamiseks on Yaga OÜ-l õigus küsida mõlemalt poolelt lisainformatsiooni ning kasutada Portaalis olevat teavet Ostja ja Müüja vahelise suhtluse, sh portaalisiseste sõnumite sisu kohta.

10.4.3 Erimeelsuste võimalikult kiireks lahendamiseks on Ostjal ja Müüjal kohustus teha aktiivselt koostööd ning vastata Yaga OÜ poolt tehtud päringutele 48 tunni jooksul. Juhul kui üks pretensiooni osapool ei tee koostööd ning ei vasta esitatud päringutele 48 tunni jooksul, on Yaga OÜ-l õigus teha otsus teise pretensiooni osapoole kasuks. 

10.4.4 Juhul kui Ostja esitab ostetud kauba  kohta pretensiooni, peab Müüja olema valmis tõestama kauba postitamist, esitades valitud transpordiviisi toimimist tõendava dokumendi (nt pakiautomaadi tšeki) või tõendama kauba postitamist muul kontrollitaval viisil. Juhul kui Müüjal ei õnnestu tõendada kauba postitamist, võib Yaga OÜ lahendada pretensiooni teise osapoole kasuks. 

10.4.5 Juhul kui Ostja väidab kauba olevat müügikuulutuses olnud kirjeldusele mittevastava ning Ostja ja Müüja ei jõua kauba tagastamise osas kokkuleppele, otsustab Yaga OÜ tuginedes kättesaadavale informatsioonile, kelle kasuks pretensioon lahendatakse. 

10.4.6Pretensiooni lahendamise otsused võivad lähtuvalt osapoolte valmisolekust pretensioon operatiivselt lahendada olla muuhulgas järgmised:

10.4.6.1 Pretensioon lahendatakse Ostja kasuks ning raha kantakse peale otsuse tegemisest Ostja Yaga kontole; Otsuse eelduseks on kauba tagastamine Müüjale ning Müüja kinnitus kauba kättesaamise kohta aadressile tugi@yaga.ee.

10.4.6.2 Pretensioon lahendatakse Müüja kasuks ning raha kantakse peale otsuse tegemisest Müüja Yaga kontole; Pretensiooni objektiks olev kaup jääb Ostjale. 

10.4.6.3 Pretensiooni ei õnnestu olenemata Yaga OÜ püüdlustest lahendada. Sellisel juhul jääb raha Yaga OÜ kontole seniks, kuni Ostja ja Müüja kinnitavad omavahelisele kokkuleppele jõudmist aadressil tugi@yaga.ee. Juhul kui 30 päeva jooksul Ostja ja Müüja omavahelisele kokkuleppele ei jõua ning vastavat kinnitust aadressile tugi@yaga.ee ei saabu, otsustab Yaga OÜ kättesaadava info alusel, millises ulatuses raha Ostjale ja/või Müüjale tagastatakse või jääb raha Yaga OÜ kontole.  

10.4.6.4 Juhul kui ühelgi eeltoodud viisil kokkulepet ei saavutata, on Kasutajal õigus pöörduda kauba või teenuse ostmisel majandus- või kutsetegevuses tegutseva kaupleja käest Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Väljaspool majandus- ja kutsetegevuses tegutseva eraisikust Müüja puhul on Kasutajatel võimalik pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

10.5 Peale Ostja ja Müüja vaheliste erimeelsuste lahendamist on Yaga OÜ-l õigus Kasutajakonto sulgeda muuhulgas juhul kui:

10.5.1 Kasutaja ei ole teinud pretensiooni menetlemise ajal igakülgset koostööd ning ei ole näidanud valmisolekut pretensiooni lahendamisele kaasa aitamiseks;

10.5.2 Ilmneb, et Müüja on kinnitanud kauba saatmise, kuid ei ole tegelikkuses saatnud kaupa Ostjale;

10.5.3 Ostja ei ole vaatamata ostu-müügilepingu sõlmimisele maksnud ostetava kauba/teenuse eest;

10.5.4 Kasutaja on esitanud alusetu pretensiooni teise Kasutaja vastu või esitanud valeinformatsiooni;

10.5.5 Müüja kauba kohta on esitatud korduvaid pretensioone.

10.5.6 Esineb kahtlus pidevaks kirjeldusele mittevastava kauba müümiseks ning tahtlikuks pettuseks.  

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

11.1 Yaga OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad Portaali kasutamise käigus lähtuvalt Kasutaja Portaalisisesest tegevusest. Sellisteks andmeteks on näiteks Kasutaja profiilis esitatavad andmed, toote müüki panemisel esitatavad andmed ja kõikidest muudest Portaalis võimaldatud tegevustest (toote/ teise Kasutaja lemmikuks märkimine, ostu sooritamine, sõnumite saatmine jmt) salvestuvad andmed. 

11.2 Andmeid, mida Yaga OÜ on saanud Kasutajalt Portaali sisse logimisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamisel, on Yaga OÜ-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus (seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks, Yaga keskkonna personaliseerimiseks ja ärianalüütikaks õigustatud huvi alusel ning turunduslikul eesmärgil nõusoleku alusel).

11.3 Kasutaja on teadlik Yaga OÜ poolt Kasutaja isikuandmete töötlemisest Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Nõusolekupõhise andmetöötluse korral on Kasutajal  õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist. Samuti on Kasutajal õigus nõuda kasutajakonto sulgemist. Kasutaja peab arvestama, et Isikuandmete kustutamise nõude korral ning kasutajakonto sulgemisel ei ole Yaga OÜ-l võimalik koheselt kustutada kõiki isikuga seotud andmeid kuna seadusest tuleneva kohustuse täitmisel (näiteks raamatupidamise seadus) rakenduvad andmetele seaduses ka säilitamise tähtajad. Samuti ei kustuta Yaga OÜ ka lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid enne kolme aasta möödumist lepingu lõppemisest.

Kasutaja saab taotleda kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist, võttes ühendust Yaga OÜ-ga aadressil tugi@yaga.ee.

11.4 Yaga OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid Portaali teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

11.5 Yaga OÜ-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle Yaga OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada Yaga OÜ teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Yaga poolt pakutavaid teenuseid. Yaga OÜ kasutab vaid usaldusväärseid koostööpartnereid, kellega on sõlmitud ka vastavasisulised andmete töötlemise lepingud, mis sisaldavad vajadusel ka väljas pool Euroopa Liitu toimuva andmetöötluse lisatingimusi. 

11.6 Yaga OÜ on isikuandmete vastutav töötleja; Yaga OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le või Maksekeskus AS-le, kes töötleb isikuandmeid vastavalt makseteenustele ettenähtud reeglitele.

11.7 Kasutajal on alati õigus küsida tema isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi ning lisainformatsiooni pöördudes Yaga OÜ poole tugi@yaga.ee. Samuti on Kasutajal alati õigus pöörduda isikuandmete kaitse järelevalvet teostava asutuse poole, kelleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

12. TINGIMUSTE MUUTMINE

12.1 Yaga OÜ-l on igal ajal õigus Portaali ja pakutavate teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

12.2 Yaga OÜ kohustub teavitama Kasutajat Tingimuste muudatustest ja täiendustest Portaalis avaldatavate teadete, sõnumite või e-maili teel.

12.3 Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Portaalis, mille kohta Portaal saadab Kasutajale teavituse.

12.4 Kasutaja kinnitab oma nõustumisest Tingimuste muudatuste ja täiendustega jätkates Portaali kasutamist peale vastavate muudatuste või täienduste jõustumist.

13. LÕPPSÄTTED

13.1 Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Yaga OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

13.2 Portaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Yaga OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

13.3 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Yaga OÜ vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Yaga OÜ ja teiste Kasutajate ees.

13.4 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Yaga OÜ vahel toimub elektroonilises vormis aadressil tugi@yaga.ee.  

Vajad endiselt abi? Võta meiega ühendust Võta meiega ühendust