Privaatsuspoliitika

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

11.1 Yaga OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad Portaali kasutamise käigus lähtuvalt Kasutaja Portaalisisesest tegevusest. Sellisteks andmeteks on näiteks Kasutaja profiilis esitatavad andmed, toote müüki panemisel esitatavad andmed ja kõikidest muudest Portaalis võimaldatud tegevustest (toote/ teise Kasutaja lemmikuks märkimine, ostu sooritamine, sõnumite saatmine jmt) salvestuvad andmed. 

11.2 Andmeid, mida Yaga OÜ on saanud Kasutajalt Portaali sisse logimisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamisel, on Yaga OÜ-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus (seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks, Yaga keskkonna personaliseerimiseks ja ärianalüütikaks õigustatud huvi alusel ning turunduslikul eesmärgil nõusoleku alusel).

11.3 Kasutaja on teadlik Yaga OÜ poolt Kasutaja isikuandmete töötlemisest Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Nõusolekupõhise andmetöötluse korral on Kasutajal  õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist. Samuti on Kasutajal õigus nõuda kasutajakonto sulgemist. Kasutaja peab arvestama, et Isikuandmete kustutamise nõude korral ning kasutajakonto sulgemisel ei ole Yaga OÜ-l võimalik koheselt kustutada kõiki isikuga seotud andmeid kuna seadusest tuleneva kohustuse täitmisel (näiteks raamatupidamise seadus) rakenduvad andmetele seaduses ka säilitamise tähtajad. Samuti ei kustuta Yaga OÜ ka lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid enne kolme aasta möödumist lepingu lõppemisest.

Kasutaja saab taotleda kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist, võttes ühendust Yaga OÜ-ga aadressil tugi@yaga.ee.

11.4 Yaga OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid Portaali teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

11.5 Yaga OÜ-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle Yaga OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada Yaga OÜ teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Yaga poolt pakutavaid teenuseid. Yaga OÜ kasutab vaid usaldusväärseid koostööpartnereid, kellega on sõlmitud ka vastavasisulised andmete töötlemise lepingud, mis sisaldavad vajadusel ka väljas pool Euroopa Liitu toimuva andmetöötluse lisatingimusi. 

11.6 Yaga OÜ on isikuandmete vastutav töötleja; Yaga OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le või Maksekeskus AS-le, kes töötleb isikuandmeid vastavalt makseteenustele ettenähtud reeglitele.

11.7 Kasutajal on alati õigus küsida tema isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi ning lisainformatsiooni pöördudes Yaga OÜ poole tugi@yaga.ee. Samuti on Kasutajal alati õigus pöörduda isikuandmete kaitse järelevalvet teostava asutuse poole, kelleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).  

Vajad endiselt abi? Võta meiega ühendust Võta meiega ühendust