Privaatsuspoliitika

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

11.1 Yaga OÜ kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad Portaali kasutamise käigus lähtuvalt Kasutaja Portaalisisesest tegevusest. Sellisteks andmeteks on näiteks Kasutaja profiilis esitatavad andmed, toote müüki panemisel esitatavad andmed ja kõikidest muudest Portaalis võimaldatud tegevustest (toote/ teise Kasutaja lemmikuks märkimine, ostu sooritamine, sõnumite saatmine jmt) salvestuvad andmed. 
11.2 Andmeid, mida Yaga OÜ on saanud Kasutajalt Portaali sisse logimisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamisel, on Yaga OÜ-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
11.3 Kasutaja annab nõusoleku Yaga OÜ-le Kasutaja isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. 
11.4 Yaga OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid Portaali teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
11.5 Yaga OÜ-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle Yaga OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada Yaga OÜ teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Yaga poolt pakutavaid teenuseid. 
11.6 Yaga OÜ on isikuandmete vastutav töötleja; Yaga OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Vajad endiselt abi? Võta meiega ühendust Võta meiega ühendust